Teràpia Ocupacional

La Teràpia Ocupacional és una disciplina socio-sanitària que té com a objectiu principal capacitar a la persona perquè pugui realitzar les activitats de la vida diària amb la màxima autonomia possible i integrar-se en el seu entorn. 

METODOLOGIA

  • Fem una avaluació inicial de la persona i dissenyem un pla d’entrenament individual.
  • Valorem les activitats de la vida diària, bàsiques i instrumentals que estan afectades.
  • Fem una valoració motora de les extremitats superiors per detectar dèficits.
  • Avaluem l’ús de productes de suport, en el cas que sigui necessari (bastons, cadira de rodes, ajudes per al bany...). 
  • Valorem l’entorn físic de la persona.

BENEFICIS

Millora de la funció cognitiva

Millora de la funció cognitiva

Treballant la memòria, l'atenció, el raonament i la percepció.

Millora de la funció motora

Millora de la funció motora

Treballant la mobilitat i la força muscular, es millora la coordinació i la postura.

Adaptació de l'entorn

Adaptació de l'entorn

Assessorament i valoració dels productes de suport necessaris per a la seva autonomia.

Millora de les capacitats funcionals

Millora de les capacitats funcionals

S'aconsegueix més autonomia en les activitats de la vida diària.

SERVEIS

Reeducació de les activitats de la vida diària bàsiques (alimentació, higiene personal, vestit EESS i vestit EEII, transferències i mobilitat).

Reeducació de les activitats de la vida diària instrumentals (anar a comprar, cuinar, tenir cura de la llar, ús mitjà de transport...).

Exercicis de rehabilitació funcional d'extremitats superiors (coordinació motora fina i gruixuda, destresa manual, control motor, treball de preses digitals i palmars, pinces...).

Entrenament de productes de suport adaptats a cada necessitat.

Adaptació de l’entorn físic de la persona.