Teràpia Ocupacional

La Teràpia Ocupacional és una disciplina sociosanitària que té com a objectiu principal capacitar la persona perquè pugui realitzar les activitats de la vida diària amb la màxima autonomia possible i integrar-se en el seu entorn.

METODOLOGIA

> Fem una avaluació inicial de la persona i vam dissenyar un pla d'entrenament individual.
> Valorem les activitats de la vida diària, bàsiques i instrumentals que estan afectades.
> Fem una valoració motora de les extremitats superiors per detectar dèficits.
> Avaluem l'ús de productes de suport, en cas que sigui necessari (bastons, cadira de rodes, ajudes per al bany...).
> Valorem l'entorn físic de la persona.

Un dels objectius que busca la teràpia ocupacional és que la persona pugui realitzar activitats quotidianes bàsiques.

Quan resulta possible, s'aborden altres activitats més complexes com, per exemple, cuinar o comprar. A més, es treballen estratègies perquè la persona pugui adaptar-se a l'entorn i superar barreres arquitectòniques o urbanístiques.

La teràpia ocupacional és necessària en neurorehabilitació perquè totes les persones tenim la necessitat de fer activitats per poder desenvolupar-nos com a éssers humans, sentir-nos realitzats i mantenir el nostre benestar emocional.

Per aquest motiu, és molt important que les persones amb afeccions neurològiques puguin sentir que són capaços d'interactuar amb el seu entorn i amb altres persones, ja siguin amics, familiars o desconeguts.


Les diverses activitats que s'inclouen en el tractament es fan servir de manera terapèutica per prevenir malalties o discapacitats, per mantenir la salut i per rehabilitar les funcionalitats perdudes.


La capacitat de relacionar-se i de realitzar activitats quotidianes de manera autònoma influeixen en el benestar i la salut.

Gràcies a la teràpia ocupacional, els / les pacients poden arribar a diversos objectius:

> Realitzar les seves rutines diàries bàsiques.
> Augmentar la força i la mobilitat.
> Millorar l'autocura.
> Realitzar tasques més complexes, com comprar i cuinar.
> Gaudir d'activitats d'oci.
> Viatjar en transport públic.

De vegades, per assolir un grau d'autonomia òptim pot ser necessari adaptar el domicili per facilitar la mobilitat o proporcionar el pacient ajuda ortopèdica.

L'objectiu sempre és que la persona aconsegueixi una major sensació de satisfacció i benestar i se senti motivada per seguir treballant en la seva mobilitat.