Neuropsicologia

La neuropsicologia és una especialitat que estudia el funcionament del nostre cervell i aporta solucions a diferents afeccions, com problemes de memòria, llenguatge o atenció.

La combinació de la neurologia i la psicologia investiga la relació entre el funcionament de les estructures cerebrals, la conducta i els processos cognitius.

Aquesta especialitat tracta a les persones que presenten danys cerebrals adquirits, deguts a una lesió, o congènits. El tractament neuropsicològic té com a objectiu estimular i recuperar diverses funcions cognitives, com ara la memòria, el llenguatge, la percepció i l'atenció.

La rehabilitació se sol combinar amb teràpia psicològica per al pacient i els seus familiars.

Aquest tractament és molt útil en diferents trastorns, com els següents:

> Problemes de memòria després de lesions o malalties, com l'ictus.
> Trastorns de l'atenció, que inclou capacitats com la concentració, l'alerta i la vigilància.
> Trastorns relacionats amb les funcions executives, com l'organització de tasques, resolució de problemes o presa de decisions.
> Alteracions de la comunicació i el llenguatge, tant oral com escrit.
> Pèrdua de la capacitat d'escriure o realitzar operacions matemàtiques senzilles.


Depenent del tipus de lesió i del grau d'alteració de les capacitats que presenta el pacient, s'apliquen les tècniques que es consideren més adequades per millorar cada trastorn.


Quines malalties requereixen tractament neuropsicològic?

Les malalties que poden requerir rehabilitació neuropsicològica són molt variades. Aquests són els casos més freqüents:

> Pacients que han patit dany cerebral, com ara un ictus o un traumatisme cranioencefàlic.
> Persones amb demència, trastorns mentals greus o malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer, esclerosi múltiple o parkinson.
> Trastorns com autisme o TDAH, que poden presentar-se tant en nens com en adults.

La rehabilitació neuropsicològica també resulta adequada per mantenir el cervell actiu en les persones grans sanes. Les tasques d'estimulació cognitiva ajuden a prevenir el deteriorament mental.