Guanya Autonomia!

Guanya Autonomia és un servei de reeducació integral adreçat a persones usuàries de cadira de rodes manual o elèctrica, caminador, bastó, crosses i scooter entre d’altres.

Són persones que, en un curt període de temps o de forma immediata, han perdut una part de la seva motricitat i/o del moviment corporal, i que quan surten de l’hospital es troben amb una realitat molt diferent a la que tenien. Llavors, necessiten tornar a aprendre i interioritzar noves formes de dur a terme les activitats de la vida diària (AVD) amb seguretat.

Les activitats de la vida diària són petites accions del dia a dia que donen significat a la nostra vida (desplaçar-nos per casa i la ciutat, cuinar, anar de compres, treure les escombraries, vestir-nos, anar al cinema, entre d’altres).

És un servei basat en la realització d’una adequada reeducació d’aquest tipus d’activitats perquè aquestes persones puguin tenir una vida més autònoma.


És un servei de reeducació integral de les activitats de la vida diària, que es duu a terme amb l'ajuda de tres professionals que s'adapten a les necessitats de cada persona


Terapeuta ocupacional
Terapeuta ocupacional

Entrenament i adaptació en activitats de la vida diària

Rehabilitació funcional i cognitiva

Assessorament en productes de suport i orientació en l'adaptació de l'entorn

Reeducació de mobilitat diària
Reeducació de mobilitat diària

Aprenentatge de transferències (llit, lavabo,vehicle, entre d'altres.)

Agafar seguretat i confiança a l'hora de fer desplaçaments en espais interiors i exteriors (amb desnivells, rampes, voreres)