SÍRIUS

Sírius

El SIRIUS MIFAS és el centre de referència de la demarcació de Girona que promou l’autonomia personal, la millora de l’accessibilitat i que afavoreix la integració social de les persones amb discapacitat física de totes les edats.

Quin objectiu té?

> Informar i assessorar, de forma GRATUÏTA, sobre solucions per millorar l’autonomia de les persones amb discapacitat física o dependència, així com aportar solucions que facilitin la tasca de les persones curadores.

> Informar sobre diferents recursos.

A qui s’adreça?

> A les persones amb discapacitat, dependència i la gent gran, als seus familiars o curadors.

> A les entitats del sector, els col·lectius professionals i els estudiants relacionats amb el camp de la discapacitat, l’autonomia personal, la comunicació i l’accessibilitat a l’entorn.

> A les empreses dedicades a productes i tecnologies de suport a la discapacitat.

QUIN ASSESSORAMENT OFERIM?

ACCESSIBILITAT A L'ENTORN

> Assessorament sobre solucions per a la supressió de barreres arquitectòniques.

> Informació sobre normativa d’aplicació relacionada amb l’accessibilitat.

> Realització de jornades i sessions informatives.

PRODUCTES DE SUPORT

> Informació sobre productes de suport i activitats de la vida diària: alimentació, vestir, higiene, transferència i mobilitat.

> Assessorament sobre mobiliari i adequació de l’entorn a la persona.

> Realització de jornades i sessions informatives.

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

> Informació, assessorament, valoració i demostracions sobre l’accés alternatiu a l’ordinador.

Gemma Oliver
Responsable SÍRIUS MIFAS Girona
972 64 78 31

sirius.girona@mifas.cat

Centres per a l'Autonomia Personal SIRIUS, de Catalunya