Atenció Psicològica

Oferim un servei de psicoteràpia adreçat a persones que vulguin superar alteracions de l’estat d’ànim, situacions de dol i pèrdua, malestar provocat per situacions traumàtiques o altres dificultats emocionals.

Atenem a persones adultes de manera individualitzada. Estem especialitzats en l’àmbit de la discapacitat, realitzant també intervenció amb familiars i curadors/es.

Apliquem la Teràpia Breu, un model de psicologia centrat en buscar solucions de la manera més ràpida, eficaç i pràctica. Es centra en tractar la dificultat que exposa la persona com a causa del seu conflicte “aquí i ara”.

A més d’identificar els problemes actuals, es tracta d’explorar els recursos dels que disposa la persona i potenciar les seves habilitats per arribar a aconseguir el seu benestar emocional.

És una intervenció breu i focal que té la finalitat d'extingir els problemes presentats per la persona i ajuda a elaborar una reestructuració de la realitat per afrontar-la amb els recursos propis.


Oferim un espai de confiança per tal d'acompanyar a la persona i guiar-la en el seu procés de millora o canvi.

Tenim punts d'atenció a Girona i Vilafant.


SERVEIS

Situacions de malestar emocional
·
Quadres d’angoixa i despressió
·
Episodis traumàtics
·
Situacions de dol o pèrdua
·
Estimulació i rehabilitació cognitiva
·
Assimilació i acceptació de discapacitat i malalties (persones, familiars i curadors/es) 

BENEFICIS

Augment del benestar emocional
·
Millora de la qualitat de vida
·

Millora de l’autoconeixement
·

Desenvolupament de noves capacitats relacionals
·

Millora de l’autoestima i autoeficàcia
·

Foment de l’autonomia