Atenció Psicològica

Les persones amb discapacitat poden mostrar els mateixos trastorns psicològics que les persones sense discapacitat. No obstant, es troben diferents factors biològics, psicològics i socials que poden causar una major presència en aquest col·lectiu de persones.

Per exemple, en els primers moments, un dels impactes més complicats de suportar és el diagnòstic de discapacitat, ja que la persona que el rep viu un període d’acceptació que la pot conduir per diverses etapes: la negació, la culpa, la ràbia i l’acceptació.

Aquest fet no només pot comportar limitacions laborals i socials, sinó que és un impacte important a nivell emocional. Suposa un procés de canvi i d’adaptació en el ritme de vida de la persona i possiblement dels seus familiars.


Oferim un espai individual on la persona se senti segura i amb confiança per tal d'acompanyar-la i guiar-la en el seu procés de millora o canvi.


BENEFICIS

Augment del benestar emocional
Millora de la qualitat de vida
Millora de l’autoconeixement
Desenvolupament de noves capacitats relacionals
Millora de l’autoestima i autoeficàcia
Foment de l’autonomia

Apliquem la Teràpia Breu, un model de psicologia centrat en buscar solucions de la manera més ràpida, eficaç i menys dolorosa. Es centra en tractar la dificultat que exposa la persona com a causa del seu conflicte “aquí i ara”.

A part d’identificar els problemes actuals i les causes que els van generar, es tracta d’explorar els recursos dels que disposa la persona i potenciar les seves habilitats per arribar a aconseguir el seu benestar emocional.

És una intervenció breu i focal que té la finalitat d'extingir els trastorns presentats per la persona i pretén oferir una reestructuració amb què cadascú construeix una realitat i després l'afronta.