Atenció Psicològica

Oferim un servei de psicoteràpia adreçat a persones que vulguin superar alteracions de l’estat d’ànim, situacions de dol i pèrdua, malestar provocat per situacions traumàtiques o altres dificultats emocionals.

Atenem a persones adultes de manera individualitzada. Estem especialitzats en l’àmbit de la discapacitat, realitzant també intervenció amb familiars i curadors/es.

Apliquem la Teràpia Breu, un model de psicologia centrat en buscar solucions de la manera més ràpida, eficaç i pràctica. Es centra en tractar la dificultat que exposa la persona com a causa del seu conflicte “aquí i ara”.

A més d’identificar els problemes actuals, es tracta d’explorar els recursos dels que disposa la persona i potenciar les seves habilitats per arribar a aconseguir el seu benestar emocional.

És una intervenció breu i focal que té la finalitat d'extingir els problemes presentats per la persona i ajuda a elaborar una reestructuració de la realitat per afrontar-la amb els recursos propis.

Els nostres punts d'atenció:

BENEFICIS

Augment del benestar emocional · Millora de la qualitat de vida · Millora de l’autoconeixement · Desenvolupament de noves capacitats relacionals · Millora de l’autoestima i autoeficàcia · Foment de l’autonomia

 

SERVEIS

Situacions de malestar emocional · Quadres d’angoixa i depressió · Episodis traumàtics · Situacions de dol o pèrdua · Estimulació i rehabilitació cognitiva · Assimilació i acceptació de discapacitat i malalties (persones, familiars i curadors/es)