Assessorament a professorat d'Educació Física


Oferim assessorament gratuït, com a especialistes en Activitat Física Adaptada, al professorat d’Educació Física de diferents escoles de primària i secundària de la demarcació de Girona, que tinguin a les seves classes alumnes que presenten alguna discapacitat física.

Donem eines perquè el professor adapti activitats d'educació física a les necessitats de l'alumne amb discapacitat, i que aquest pugui tenir una participació més activa. 

OBJECTIUS

Promoure la participació i la implicació plena de l'alumne/a amb discapacitat
Potenciar les capacitats i les possibilitats de l'alumne/a amb discapacitat
Treballar adequadament els exercicis físics per a la millora del moviment
Millorar la seva socialització i adaptació amb la resta del grup
Treballar les actituds de respecte, col·laboració i acceptació de les diferències
Donar seguretat i confiança a l'alumne/a amb discapacitat

Donem eines perquè tots els nens i nenes participin en totes les activitats, no necessàriament de la mateixa manera, sinó en funció de les capacitats i potencialitats de cadascú.