Neus Martí Bruñol

NEUS MARTÍ BRUÑOL

Logopeda.
Col·legi de Logopedes de Catalunya Núm. 3813 

  • Diplomada en Logopèdia Blanquerna (Ramon Llull).
  • Màster en Neurologopèdia (Escola Patologia del Llenguatge).
  • Fomada en el tractament de la disfàgia orofaringia, estimulació neuromuscular (Hospital Vall d’Hebron).
  • Formada en la Rehabilitació de l’afàsia (AELFA).
  • Intervenció logopèdica en tumors de cap i coll (Col·legi de Logopedes de Madrid).
  • Formada en abordatge logopèdic en patologies neurodegeneratives (CLIB).
  • Intèrpret de Llengua de Signes Catalana i Guia – Intèrpret de Persones Sordcegues.