Laia Planella Turon

LAIA PLANELLA TURON
Educadora física esportiva 
Col·legiada núm. 59361 COPLEFC

  • Graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC).
  • Màster en Neurorehabilitació. Institut Guttmann i Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Curs "Fitness amb atenció a la discapacitat física i mobilitat reduïda". Fundació Isidre Esteve.
  • Curs "Primers auxilis en suport vital bàsic i desfibril·lador". Consell Català de Ressucitació.
  • Curs "Nivell I ISAK (International Society for the Advancement of Kineanthropometry)". Escola Catalana de Cineantropometria.
  • Curs "Nivell A1 i A2 de Llengua de Signes Catalana". Fundació Àgils.
  • Curs "Expert en Neurorehabilitació". Editorial Panamericana
  • Curs "Aquateràpia". Aqua terapia Dr. Mario Lloret