Gemma Oliver Puig

GEMMA OLIVER PUIG
Terapeuta Ocupacional SÍRIUS Girona

 • Diplomada en Teràpia Ocupacional. Universitat de Vic.
 • Curs "Adaptació funcional de l’habitatge". Universitat de Vic.
  Jornades "Actualitzacions del catàleg PAO i prescripció de productes ortoprotètics". Centre Quvitec.
 • Curs "Mobilització i desplaçament segur en la cura de persones en situació de dependència per a professionals". 6ª Ed. Universitat de Vic.
 • Productes de suport per a mobilitzacions, transferències i ortesis neurològiques. Centre Quvitec.
 • Curs "Abordatge de teràpia ocupacional en el pacient neurològic". Formació continuada Logoss.
 • Curs "Estimulació Neurològica. Neurorehabilitació". Formació continuada Logoss.
 • Curs "Ergonomia postural i tractament ortopèdic". Formació continuada Universitat de Vic.
 • Curs "Intervenció de la Teràpia Ocupacional en Geriatria: Estimulació Basal" Departament d’Acció Social i Ciutadania.
 • Curs "Envelliment i pèrdua d’autonomia: de la limitació funcional a la dependència". Universitat de Vic.
 • Curs "Nou marc de la intervenció socio-sanitària. Noves perspectives professionals. Dinàmiques transfronteres” Universitat de Girona.