CONTACTE

«T'oferim una atenció integral durant el procés rehabilitador»

TRACTAMENTS DE NEUROREHABILITACIÓ

MIFAS ACTIVE UEN | C. Empúries, 31 bx | 17005 Girona
nuria.girbau@uen.cat | 633 37 60 35 | 932 742 494

SÍRIUS

MIFAS ACTIVE UEN | C. Empúries, 31 bx | 17005 Girona
mifas@mifas.cat | 972 41 40 41