BLOG

Beneficis psicològics de l’exercici físic

15/06/2020
Aida Mundo (Psicòloga) i Laia Planella (Educadora Física Esportiva)

La pràctica d’exercici físic de manera regular ens permet desconnectar de la nostra rutina diària, de les preocupacions del dia a dia, i això ens fa estar més relaxats i reduir el nivell d’estrès i d’ansietat.

El ritme actual de vida que portem fa que de vegades ens sentim desbordats o patim malestars emocionals, laborals o socials, i fins i tot, poden originar diverses patologies com són per exemple; migranyes, depressió, ansietat, trastorns alimentaris, etc. Un dels elements essencials de la qualitat de vida és la salut entesa com a estat de benestar físic, mental i social, i no només com a absència de malaltia.

La pràctica d’exercici físic de manera regular ens permet desconnectar de la nostra rutina diària, de les preocupacions del dia a dia, i això ens fa estar més relaxats i reduir el nivell d’estrès i d’ansietat. També millora l’estat d’ànim general, la qual cosa fa que ens sentim més optimistes, amb més energia i més motivats per emprendre nous projectes. També és una de les eines més eficaces per combatre algunes malalties, com l’obesitat, la diabetis, els trastorns cardiovasculars i les patologies relacionades amb la salut mental.

A la nostra societat és recomanable repartir el temps diari en tres parts iguals de treball, son i altres activitats (artístiques, intel·lectuals i físiques).

L’exercici físic afavoreix l’alliberament d’endorfines, unes substàncies químiques que produeixen felicitat i eufòria, també anomenades hormones de la felicitat i que tan bé coneixen els esportistes per la sensació de vitalitat i alegria. Per practicar-lo és indiferent la nostra edat, la feina que fem o el nostre estat de salut. Si busquem un Educador Físic Esportiu que adapti els exercicis a les nostres condicions, necessitats i objectius, podrem beneficiar-nos dels efectes de l’exercici físic.

A més, si el practiquem en grup, fa una important funció de socialització; ajuda a crear vincles entre les persones que entrenen o practiquen un esport conjuntament. És una manera de relacionar-se, de mantenir amistats i fins i tot de conèixer altres persones. Aquesta capacitat de mantenir relacions socials positives amb altres persones és un component fonamental del benestar i conseqüentment de la salut mental.

Diferents estudis demostren que l’aïllament social, la solitud, i la pèrdua de suport social estan fermament relacionades amb el risc de patir una malaltia i redueixen l’esperança de vida.

Quins són els beneficis psicològics de l’exercici físic?

  • Augmenta l’esperança i la qualitat de vida
  • Preveu malalties cognitives i millora la salut mental
  • Ajuda a descansar millor
  • Afavoreix les relacions socials i fomenta valors positius
  • Millora la memòria i la capacitat d’aprenentatge
  • Augmenta la felicitat
  • Redueix l’ansietat
  • Millora l’autoestima

El millor tipus d’exercici per aconseguir millores a nivell físic i psicològic, és l’entrenament de la força. És la qualitat física que ens permet mantenir, vèncer o oposar-se a una resistència externa, és a dir, la capacitat d’un múscul o grup muscular de generar tensió muscular sota unes condicions específiques.

El treball de força aporta molts beneficis directes com pot ser l’augment de la massa muscular, una disminució de la massa grassa total i abdominal, un augment del metabolisme basal (que ajuda a la reducció de la massa grassa), augmenta l’HDL (lipoproteïnes d’alta densitat - “colesterol bo”) que transporta el colesterol de qualsevol part del cos al fetge per eliminar-lo posteriorment, i disminueix el LDL (lipoproteïnes de baixa densitat – “colesterol dolent”) que provoca una acumulació de colesterol a les artèries; és a dir, millores cardiometabòliques i de la composició corporal.

També té beneficis indirectes, com la millora la salut de la persona i l’aportació de longevitat, ajuda a la prevenció de lesions a més de millorar la postura corporal i el rendiment físic en les activitats de la vida diària.

Perquè l’exercici físic t’aporti beneficis a nivell físic, aquest ha d’estar ben planificat i estructurat segons les característiques i objectius de cada persona; és a dir, ha d’estar individualitzat, i el millor és que ho faci un professional qualificat que t’ajudi a seguir unes pautes.

Per tant, el benestar físic comporta benestar emocional, i existeix una estreta relació entre emocions i salut. La reacció davant determinades situacions pot afectar de diferents maneres a la persona. Per exemple, hi ha persones que davant una sobrecàrrega emocional desenvolupen problemes físics (migranyes o trastorns digestius), cognitius (excessiva preocupació o obsessions) o conductuals (addiccions).

Per tant, en cas necessari és convenient el suport psicològic professional per la gestió de les emocions, l’autoconeixement i per a la prevenció de patologies mentals.

Els efectes emocionals que genera l’exercici físic són tant positius que es planteja la seva pràctica com un recurs terapèutic, i fa que els tractaments la incloguin amb més freqüència com una pauta indispensable per al manteniment de la salut emocional i la prevenció de recaigudes.

Vine al MIFAS Active i t’ajudarem a aconseguir tots els teus objectius i a millorar el teu benestar físic i emocional.

Comentaris