Avís legal

Avís legal i Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que aquest web és titularitat de Fundació Privada Mifas, (en endavant “EL TITULAR”), amb CIF G17378704, domicili a Rbla. Xavier Cugat, 43, bxs. de Girona (17007).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, li informem dels tractaments de dades que es pot produir  quan es navego o interactuï a través d’aquesta pàgina web.

Tractament:

Formulari de Contacte

Responsable:

UNITAT D’ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA S.L. (UEN)
NIF: B64204290
Domicili social: GRAN DE SANT ANDREU 291 ENTR. 1ª 08030 Barcelona
Telèfon: 932742494
e-mail: info@uen.cat

Finalitat:

Respondre les peticions d’informació que es recepcionen per la web

Legitimació:

La seva pròpia petició

Dades:

Nom, cognom, mail i telèfon

Procedència de les dades:

Del mateix interessat.

Destinataris:

Es comunicaran a Fundació Privada Mifas, les peticions adreçades al servei Sirus i Atenció Psicològica.

Transferències internacionals:

No estan previstes.

Mesures organitzatives:

S’apliquen mesures d’àmbit tècnic ,organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

Drets i informació  addicional:

https://uen.cat/aviso-legal/politica-privacidad/

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL DE LES ICONES

Les icones utilitzades en aquest lloc web son de Freepik from www.flaticon.com.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.